Hilary Jones – Prif Weithredwr

Mae Hilary wedi cael ei chyflogi gan y Gymdeithas ers mis Chwefror 2010. Mae’n gyfrifol am gyfeiriad strategol y Gymdeithas ac yn atebol yn uniongyrchol i’r Bwrdd Rheoli.

Cyn hynny, cafodd ei chyflogi gyda Grŵp Gwalia fel Cyfarwyddwr Partneriaeth. Hefyd yn gyflogedig yn flaenorol gyda Bro Myrddin fel Rheolwr Datblygu/Cynnal a Chadw o 1996-2000.

Cymwysterau – BSc (Anrhydedd) Arolygu Adeiladau

.

Rhodri Jones – Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

Rhod yw aelod fwyaf diweddar ein Tim Rheoli Gweithredol ar ôl dechrau ei gyflogaeth ym mis Ebrill 2018. Mae’n atebol am Adnoddau Corfforaethol y Gymdeithas – gan gynnwys TGCh, Cyllid, Adnoddau Dynol a Llywodraethu.

Cyflogaeth flaenorol gyda Thai Wales & West (2016-2018) fel Pennaeth Grŵp Cyfrifyddu ar ôl cyfuno â Thai Cantref ble roedd wedi’i gyflogi fel Cyfarwyddwr Cyllid (2015 – 2016).

Cyn hynny, gweithir Rhodri mewn nifer o swyddi cyllid uwch â Thai Tarian a Grŵp Gwalia (sydd bellach yn rhan o Pobl) ac wedi bod yn weithredol yn y sector ers 2004. Mae ganddo brofiad helaeth o systemau traddodiadol, LSVT, mawr, bach, strwythur grŵp, arallgyfeirio a chyfuno Cymdeithasau.

Cymwysterau – BSc (Anrhydedd) Mathemateg a Chymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

.

Tracy Rees – Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Yn Awst 2011, cafodd Tracy ei chyflogi fel Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Mae hi bellach yn gyfrifol am weithrediadau’r sefydliad fel Gwasanethau Eiddo, Cwsmeriaid a Tai, Perfformiad a Chyfathrebu’r Gymdeithas.

Cyflogwyd yn gynt gan Grwp Gwalia mewn amrywiaeth o rolau gan gynnwys Swyddog Tai, Swyddog Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Rheolwr Cartrefi Myfyrwyr.

Cymwysterau – MSc (Gradd Meistr mewn Tai) a BSc (Anrhydedd) Baglor mewn Polisi Cymdeithasol a Gweinyddu.