Teitl Swydd:Rheolwr Cyllid  
Math o swydd:Llawn amser / Parhaol  
Cyflog:£37,818 – £42,350  
Lleoliad:  Caerfyrddin
Dyddiad Cau10:00yb, 2 Tachwedd 2020  
Trosolwg:  
Ydych chi’n credu bod gennych chi’r arbenigedd, y profiad a’r sgiliau i arwain ac esblygu ein hadran Gyllid sefydledig? Yn gweithio yn ein Hadran Adnoddau Corfforaethol, mae’r Rheolwr Cyllid yn rôl weithredol wrth hyrwyddo ein diwylliant a’n hymddygiadau, efo angerdd am gefnogi a meithrin perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr o bob rhan o’r Gymdeithas.    
Pwy rydym yn edrych amdano?  
·         Cyfrifydd cymwysedig
·         Profiad o reoli unigolion a thimau
·         Profiad o baratoi a darparu adroddiadau ariannol
·         Sgiliau trefnu a chyfathrebu gwych
·         Sgiliau TGCh cryf gan gynnwys pecynnau Microsoft a systemau ariannol.
Beth allwn gynnig?  
Fel Cymdeithas Tai wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin yn darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd a gwasanaethau cysylltiedig â thai i oddeutu 2,000 o breswylwyr yn Sir Gaerfyrddin, rydym yna i’n pobl trwy ein tîm rhagorol o dros 40 o gydweithwyr sy’n Gofalu, Gwrando a Chyflawni ar eu cyfer.  

Nid yn unig rydym yn cynnig Cyflog Cystadleuol ond 30 diwrnod o Absenoldeb Blynyddol (ac eithrio gwyliau banc), Gwobrau Costau Byw Blynyddol, Cynllun Iechyd Corfforaethol, Cynlluniau Pensiwn a llawer mwy.  
A oes gennych ddiddordeb?  
Os rydych yn hoffi beth welwch ac yn credu eich bod beth rydym ni’n edrych amdano, CLICIWCH YMA i lawrlwytho pecyn cais a fwy o wybodaeth am y rôl a’r pecyn recriwtio.  

The Association is an Equal Opportunities Employer and welcomes applications form all sectors of the community.