A YDYCH CHI’N CAEL TRAFFERTH GYDA DYLEDION/BILIAU YNNI?

Rydym wedi ein hariannu gan Ymddiriedolaeth Ynni EDF i ddarparu cyngor ariannol diduedd, am ddim, gyda’r nod i gadw chi’n rhydd o ddyledion.

Gallwn gynnig cyngor i chi, os oes gennych ddyledion gydag unrhyw gwmni ynni.

Os ydych yn gwsmer cyfredol gyda EDF, efallai y byddwch yn gymwys i apelio am grant i’ch helpu gyda’r canlynol

  • Ôl-ddyledion Trydan
  • Ôl-ddyledion Nwy
  • Ffioedd Gorchymyn Rhyddhad Dyledion
  • Ffioedd Methdaliad
  • Nwyddau Gwyn (Peiriant Golchi, Rhewgelloedd, Oergelloedd a Ffyrnau)

Os nad ydych yn gwsmer EDF,  efallai gallwn wneud cais ar eich rhan, gydag elusennau eraill sydd ar gael.

Os hoffech gymorth neu fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm yn uniongyrchol ar 01843 229696

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Os rydych yn cael trafferth gyda’ch Dyledion Trydan, medrwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar ein gwefan cyhoeddus. https://www.citizensadvice.org.uk