Ceir nifer o glybiau tanwydd eisoes yn yr ardaloedd canlynol:

 • Talacharn
 • Llandybie
 • Ystradowen
 • Brynaman
 • Capel Hendre
 • Capel Hendre
 • Drefach Felindre
 • Llanymddyfri Betws
 • Pencader
 • Llanybydder / Llanllwni

Drwy sefydlu neu ymuno â chlwb tanwydd yn eich cymuned, gallwch brynu cyflenwad sylweddol, sy’n cynnig cyfle i chi wneud arbedion ar eich bil.

Sut mae’r clwb tanwydd yn gweithio?

 • Bydd angen i chi gael unigolyn lleol sy’n fodlon bod yn gydlynydd tanwydd (os nad oes cydlynydd clwb tanwydd yn eich ardal chi yn barod)
 • Archebwch olew yn rheolaidd a chael y fargen orau gydag amrywiaeth o gyflenwyr gwahanol
 • Cyfrifoldeb pob unigolyn sy’n archebu yw talu’r cyflenwr am eu holew.
 • Os ydych chi wedi’ch clymu i gwmni olew yn barod, neu’n methu fforddio prynu olew, mae benthyciadau llog isel ar gael gan yr undeb credyd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gwasanaethau Tai, Tŷ Elwyn, Llanelli, SA15 3AP
Ffôn: 01554 899290