Allan o waith a 18+?

Angen cymorth i ysgrifennu CV, ceisio am swyddi neu eisiau ennill sgiliau newydd?
Ymunwch â’n prosiect Clwb Symud Ymlaen am ddim.

 

Medrwn eich cefnogi i wella’ch sgiliau, hyder ac annibyniaeth.

Hefyd, gallwn eich helpu i ddarganfod lleoliad gwirfoddolwr neu swydd â thâl.

Mae’r Clwb Symud Ymlaen yn brosiect hwyliog a hyblyg sy’n gweithio â’r unigolion i ddilyn llwybr eu hun.

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau megis Adeiladu Hyder, Pendantrwydd, Cymraeg a Sbaeneg Sylfaenol, Sesiynau Dawnsio Arweiniol youtube, Datblygu Technegau Cyfweld a llawer mwy.

  • Os ydych 25+, ffoniwch neu decstiwch: Madison 07866108346
  • Os ydych 18-24, ffoniwch neu decstiwch: Joshua: 07799647537
  • Neu e-bostiwch: [email protected]

Cynhelir y cyrsiau yn ein swyddfa;

5-6 Heol y Frenhines, Caerfyrddin.

Darparir lluniaeth, bisgedi a gwenu.

Am fwy o wybodaeth neu ffurflen cyfeirio, cysylltwch â

[email protected] neu [email protected]
01267 266927