Dwr Cymru Welsh Water

 

O’r 1af o Ionawr 2015, mae rheidrwydd ar Gymdeithas Tai Bro Myrddin a landlordiaid eraill yng Nghymru, ddarparu gwybodaeth am breswylwyr sydd yn byw yn eu tai.

Fel eich landlord, mae gennym 21 diwrnod i hysbysu Dŵr Cymru am unrhyw newidiadau i’ch tenantiaeth.

Mae’n ofynnol i ni rannu:

  • cyfeiriad eich tŷ
  • dyddiad cychwyn eich tenantiaeth
  • eich teitl, enw llawn a dyddiad geni. 

Defnyddir y wybodaeth yma, i leihau dyled o fewn y diwydiant dŵr yng Nghymru.

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i Gymdeithas Tai Bro Myrddin, ynghyd â landlordiaid eraill yng Nghymru i rannu’r wybodaeth yma gyda Dŵr Cymru. Fodd bynnag, nid ydy hyn yn effeithio ar eich hawliau o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998 a pharhawn i drin eich gwybodaeth yn deg ac yn gyfreithlon.

Am fwy o wybodaeth ar y mater yma, cysylltwch â’ch Tîm Gwasanaeth Cwsmer ar 01267 232714
neu e-bostiwch [email protected] os gwelwch yn dda.