Cyfarwyddiadau i Gymdeithas Tai Bro Myrddin, Heol Myrddin

Mewnbynnwch SA31 1RU i mewn i’ch system llywio lloeren a fydd yn mynd â chi i Heol Myrddin. Mae ein swyddfa wedi ei leoli ar ddiwedd y stryd ar y chwith. Sylwer, ychydig o lefydd parcio sydd yn maes parcio’r Gymdeithas.

Os rydych yn teithio o’r gorllewin ar yr M4, ar ddiwedd y draffordd dilynwch yr A48 i Gaerfyrddin cyn ymuno’r A4242 am ganol dref.

  • Ar y gylchfan, cymerwch yr allanfa 1af i Lôn Morfa/B4312
  • Ar y gylchfan, cymerwch yr 2il allanfa i Heol Santes Catrin
  • Trowch chwith i Heol Dŵr
  • Trowch chwith i Heol Pentrefelin
  • Cymerwch yr 2il allanfa i Heol Myrddin
  • Cadwch i’r chwith ar Heol Myrddin
  • Mae’r swyddfa wedi ei leoli ar ddiwedd y stryd ar y chwith

Maes Parcio Rhodfa Santes Catrin

Mewnbynnwch SA31 1GA neu 4 St Catherine Street i mewn i’ch system llywio lloeren a fydd yn mynd â chi i faes parcio Rhodfa Santes Catrin. Os rydych yn teithio o’r Gorllewin ar yr M4, ar ddiwedd y draffordd dilynwch yr A48 i Gaerfyrddin cyn ymuno’r A4242 am ganol dref. Parhewch i ddilyn arwyddion am Rodfa Santes Catrin.

Os rydych yn teithio o’r Dwyrain i Gaerfyrddin, dilynwch yr A40. Rydym yn hygyrch o’r Gogledd a’r De ar yr A48 wrth ddilyn yr arwyddion am ganol dref.

Mae ein swyddfa wedi ei leoli wrth ochr y maes parcio. Gwnewch eich ffordd tuag at sinema VUE a trowch chwith i fyny’r rhodfa. Fe welwch ein swyddfa wedi ei leoli ar y dde.