Gallwch fynegi eich pryder yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

  • gofyn i’r unigolyn rydych chi eisoes yn cysylltu ag e am gopi o’n ffurflen.
    Dywedwch wrth yr unigolyn eich bod am i ni ymdrin â’ch pryder yn ffurfiol.
  • cysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 01267 232714
  • ein ebostio ni: [email protected]
  • ysgrifennu llythyr atom i’r cyfeiriad canlynol:
    Cymdeithas Tai Bro Myrddin, Plas Myrddin, Heol Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1RU
  • Mae ffurflenni pryder a chwynion ar gael yn ein swyddfa.
  • Mae copïau o’r polisi hwn a’r ffurflen cwynion ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mewn fformatau eraill gan gynnwys sain a phrint mawr drwy wneud cais.

 

Sylwch mai dim ond yn ystod oriau gwaith arferol y caiff y ffurflen hon ei monitro ac na ddylid ei defnyddio i riportio unrhyw atgyweiriadau. Gofynwn yn garedig i chi ‘mewngofnodi’ i’ch ‘Porth Preswylwyr’ gan ddefnyddio’r ddolen isod i ddarparu’r manylion atgyweirio perthnasol.

 

Cliciwch yma am y Porth Preswylwyr