Byddwn ni’n dweud wrthych chi pwy rydym ni wedi gofyn iddyn nhw i edrych ar eich cwyn neu’ch pryder.

  • Os yw eich pryder yn syml, fel arfer byddwn yn gofyn i rywun o’r adran edrych arno ac ymateb i chi.
  • Os yw’n fwy difrifol, efallai y byddwn yn defnyddio partner neu mewn rhai achosion gallwn benodi ymchwilydd annibynnol.

Byddwn yn egluro i chi ein dealltwriaeth ni o’ch pryderon a byddwn yn gofyn i chi gadarnhau ein bod wedi deall y mater yn iawn.

Byddwn ni hefyd yn gofyn i chi ddweud wrthym ni pa ganlyniad rydych chi’n gobeithio amdano.

Fel arfer bydd angen i’r unigolyn fydd yn edrych ar eich cwyn weld y ffeiliau rydym ni’n eu cadw sy’n berthnasol i’ch cwyn. Os nad ydych chi am i hyn ddigwydd, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym ni.

Os oes datrysiad syml i’ch problem, efallai y byddwn ni’n gofyn a ydych chi’n hapus i dderbyn hyn. Er enghraifft os ydych chi wedi gofyn am wasanaeth ac rydym ni’n gweld ar unwaith y dylech fod wedi’i gael, byddwn ni’n cynnig darparu’r gwasanaeth yn hytrach nag ymchwilio a llunio adroddiad.

Byddwn ni’n anelu at ddatrys pryderon mor gyflym â phosibl ac rydym ni’n disgwyl ymdrin â’r mwyafrif llethol o fewn 20 diwrnod gwaith.


Os yw eich cwyn yn fwy cymhleth, byddwn ni’n:

  • gadael i chi wybod o fewn yr amser hwn pam rydym ni’n credu y bydd yn cymryd mwy o amser i ymchwilio iddo
  • dweud wrthych chi pa mor hir rydym ni’n disgwyl iddo gymryd
  • gadael i chi wybod lle rydym ni wedi cyrraedd o ran yr ymchwiliad, a rhoi diweddariad cyson i chi, gan gynnwys dweud wrthoch chi am unrhyw ddatblygiadau a allai newid ein hamcangyfrif gwreiddiol.


Bydd yr unigolyn sy’n ymchwilio i’ch pryderon yn gyntaf yn ceisio sefydlu’r ffeithiau. Bydd cwmpas yr ymchwiliad hwn yn dibynnu pa mor gymhleth a pha mor ddifrifol yw’r materion rydych chi wedi’u codi. Mewn achosion cymhleth, byddwn ni’n llunio cynllun ymchwilio.

Mewn rhai achosion, efallai y byddwn ni’n gofyn am gael cyfarfod â chi i drafod eich pryderon. Ambell waith, efallai y byddwn ni’n awgrymu cyflafareddu neu ddulliau eraill i ddatrys anghydfod.

Byddwn ni’n edrych ar y dystiolaeth berthnasol. Gallai hyn gynnwys ffeiliau, nodiadau o sgyrsiau, llythyrau, negeseuon ebost neu beth bynnag a allai fod yn berthnasol i’ch pryder penodol.

Os oes angen, byddwn ni’n siarad â’r staff neu bobl berthnasol eraill ac yn edrych ar ein polisïau ac unrhyw hawl ac arweiniad cyfreithiol.