Bydd ein staff yn ceisio eich helpu chi i’n hysbysu ni am eich pryderon. Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch chi, byddwn ni’n ceisio eich cysylltu â rhywun a all helpu.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r polisi pryderon a chwynion hwn os ydych chi dan 18 oed. Os oes angen cymorth arnoch chi, gallwch chi siarad â rhywun ar Llinell Gymorth Meic (rhif ffôn 080880 23456, www.meiccymru.org) neu gysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru. Manylion cyswllt: