Mewn adeg o drafferthion neu gyfyngder, mae rhai pobl yn gallu ymddwyn yn wahanol i’w cymeriad arferol. Efallai fod amgylchiadau blinderus neu drafferthus wedi arwain at bryder neu gŵyn.

Nid ydym ni’n ystyried bod ymddygiad yn annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu benderfynol.

Rydym ni’n credu bod hawl gan bob achwynydd i gael gwrandawiad, dealltwriaeth a pharch. Fodd bynnag rydym ni hefyd yn ystyried bod yr un hawliau gan ein staff ni. Rydym ni felly’n disgwyl i chi fod yn weddus a chwrtais wrth gysylltu â ni.

Ni fyddwn ni’n goddef ymddygiad treisiol neu sarhaus, gofynion afresymol neu  ddyfalwch afresymol.

Mae gennym ni bolisi ar wahân i reoli sefyllfaoedd lle’r ydym ni’n credu bod rhywun yn ymddwyn yn annerbyniol.