Pan fyddwch yn rhoi gwybod am atgyweiriad, fe fyddwn yn 

  • Trefnu apwyntiad, lle’n bosib. Fodd bynnag, gallwn archwilio gwaith atgyweirio allanol heb i chi fod yn bresennol. Cofiwch ddweud wrthym os ydy’r apwyntiad yn anghyfleus i chi.
  • Trefnu apwyntiad i Swyddog Cynnal a Chadw ymweld â’ch cartref os ydy’r atgyweiriad yn gymhleth neu os oes angen cyngor arnoch chi.
  • Rhoi dyddiad targed i chi parthed pryd caiff y gwaith ei gwblhau.
  • Eich cynghori os rydych yn gyfrifol am yr atgyweiriad neu gost yr atgyweiriad.
  • Trefnu apwyntiad gyda chi i gwblhau Archwiliadau Diogelwch / Gwasanaethau.