Mae Diffoddwyr Tân a staff Diogelwch Tân Cymunedol o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn medru ymweld ag eiddo domestig i ddarparu cyngor diogelwch tân yn y cartref. Fedrir darparu a gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim. Dyma’r rôl ragweithiol y mae’r Gwasanaeth bellach yn ei mabwysiadu yn ei ymdrech i leihau marwolaethau ac anafiadau sy’n cael eu hachosi gan danau damweiniol.

Darganfyddwch fwy yma