Rhifau cyswllt ar gyfer hysbysebu am atgyweiriadau:

• 01267 232714
yn ystod oriau swyddfa

Byddwch yn cael eich ailgyfeirio ar gyfer holl atgyweiriadau plymio a gwresogi nwy i’n contractwr Westward Energy Services.

• 0300 333 2222
argyfyngau y tu allan i oriau swyddfa (Delta Wellbeing)

• 0800 111999
Ar gyfer pob argyfwng nwy ffoniwch y Grid Cenedlaethol

Gallwch riportio atgyweriad trwy fewngofnodi i borth eich preswylydd a ddefnyddio’r ‘ffurflen atgyweirio’ yma.