Cymryd Rhan – Y Fforwm Preswylwyr

Y Fforwm Preswylwyr yw un o’r prif ffyrdd sydd gennym ni i roi ystyriaeth i farn ein preswylwyr.

Mae’r Fforwm yn rhoi llais i breswylwyr y Gymdeithas ac mae ar agor i’r holl breswylwyr. Does dim angen i chi gael eich ethol. Mae holl aelodau’r Fforwm yn unigolion a dydyn nhw ddim yn cynrychioli preswylwyr eraill.


Beth mae’r Fforwm wedi’i gyflawni?

Mae’r Fforwm yn falch o’i lwyddiannau, gan gynnwys cael llais gwirioneddol yn y ffordd mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg. Mae’r Fforwm hefyd wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i weithio ar Grant Grymuso Tenantiaid. Mae’r Fforwm hefyd wedi cyfrannu at y Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr newydd a llawer o bolisïau eraill mae’r Gymdeithas wedi’u llunio. Mae cynrychiolaeth gan y Fforwm ar y Bwrdd Rheoli.


Sut gallaf i gael rhagor o wybodaeth?

Rydyn ni’n edrych am aelodau newydd drwy’r amser a gallwn drefnu i aelod o’r Fforwm ac aelod o staff siarad gyda chi os hoffech chi gymryd rhan.Ffoniwch Tel 01267 232714


Beth sy’n digwydd mewn cyfarfod o’r Fforwm?

Caiff y cyfarfodydd eu cynnal yn y brif swyddfa ac rydych chi’n cael cyfle i glywed y newyddion diweddaraf am y Gymdeithas yn ogystal â mynegi eich barn.

Mae’r cyfarfodydd yn anffurfiol, gyda chymorth trafnidiaeth ar gael a chaiff lluniaeth ei ddarparu.


Pryd caiff y cyfarfodydd eu cynnal?

Ar hyn o bryd caiff y cyfarfodydd eu cynnal yn ystod y dydd, ond rydyn ni’n ymgynghori’n rheolaidd gydag aelodau o’r Fforwm a byddwn yn newid yr amser i’w wneud yn addas i gynifer o aelodau â phosib.


Pa mor aml caiff cyfarfodydd eu cynnal?

Cynhelir cyfarfodydd bob 2-3 mis, ond does dim rhaid i chi fynychu pob cyfarfod.