Talwch eich rhent mewn ffordd sy’n addas i chi

  • Debyd Uniongyrchol – Cysylltwch â’n Tim Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01267 232714 i drefnu talu eich rhent yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc ar dyddiad sy’n gweddu orau i chi. Mae debydau uniongyrchol yn ffordd gyflym, hawdd a hwylus o reoli eich arian.
  • Ar-lein – Gellir wneud taliadau cerdyn credyd neu ddebyd trwy glicio ar y ddolen ganlynol Gwneud taliad ar-lein
  • Ap Allpay – Lawrlwythwch ap Allpay o siop Google neu iTunes ar eich ffôn symudol. Ar ôl ei lawrlwytho, bydd angen i chi gysylltu â ni i ofyn am eich rhif UPRN 19 digid unigryw. Ar â=ôl trefnu hyn, fedrwch talu eich rhent ar unrhyw adeg o’r dydd o’ch ffôn.
  • Cerdyn talu Allpay – Beth am dalu’ch rhent drwy ddefnyddio’ch cerdyn Allpay tra’ch bod yn gwneud eich siop wythnosol. Gallwch gwneudtaliadau mewn unrhyw shop sy’n arddangos y logo Paypoint. Fedrwch ofyn am gerdyn talu drwy gysylltu â’r Tim Gwasanaethau Cwsmeriaid.
  • Yn y Swyddfa – Gallwch gwneud taliadau arian parod, siec neu gerdyn trwy ymweld â’n derbynfa.
  • Budd-dal Tai – Os ydych chi a’ch teulu ar incwm isel, efallai y bydd gennych hawl i gymorth talu eich rhent. Fe fydd adran Budd-dal Tai Cyngor Sir Caerfyrddin yn gallu eich helpu gyda hyn a fedrwch cysylltu â nhw ar 01554 742100. Dim ond ar ôl asesiad ariannol y dyfernir Budd-dal Tai. Gall preswylwyr sy’n derbyn Budd-dal Tai ofyn i daliadau gael eu gwneud yn uniongyrchol i’r Gymdeithas. I gael rhagor o wybodaeth am Fudd-dal Tai ewch i www.gov.uk.