Hoffech chi rannu eich llais a rhoi eich barn?

Mae TPAS Cymru wedi creu Pwls Tenantiaid, sef cymuned ar-lein sydd yn rhoi’r cyfle i chi rannu eich barn drwy arolygon ar-lein. Ydych chi’n gêm?

I ddarganfod fwy: http://www.tpas.cymru/ynghylch/pwls-tenantiaid